Tuesday, January 22, 2013

तुमच्याच बाप्पा सोबत आहे...

वार्याची ती झुळूक आज
हास्य ओठी खिलावूनी गेली..
अधीर लेखणी माझी आज
चित्र तिचे रेखाटुनि  गेली...

आठवला तो पहिला संवाद
दबकतच  आपुल्यात झाला होता..
तुटक्या शब्दांच्या संवादात
स्वरांचा मात्र मेळ जुळला होता...

अनामिक नाते आपुले असे
सहजरीत्या जुळले होते
मनातील भावनांच्या घरात
शब्दांचे सारे वास्तव्य होते...

चंद्राची ती ईर्ष्या पाहुनी
मन माझे सदा हसायचे ..
चंद्रकोरीहुनी मोहक असे
हास्य  तुझ्या ओठी खिलायचे...

सुरुवात अन शेवट दिवसाची
अनामिक त्या नात्याने असायची ..
शीतल चांदण्या रात्रीत अन
प्रेमाच्या रंगांची उधळण व्हायची..

मुक्या मनाच्या अबोल भावना
बाप्पाशी सारे तू सांगायची
संवाद त्या बाप्पाशी पाहुनी,आम्हास  
बाप्पा बनायची इच्छा व्हायची...

निराळे रस्ते त्या अनामिक नात्याचे
काही काळासाठी भुलवले होते
जाउनी नियतीच्या निर्णया पलीकडे
 लढा देण्याचे साहस केले होते...

असलो दुरावलो आम्ही जरी
मनातील जागा तुमचीच आहे
नांदतील सुखे चरणी तुमच्या 
तुमच्याच बाप्पा सोबत आहे... तुमच्याच बाप्पा सोबत आहे...!
------------शिरीष सप्रे(२२-०१-२०१३)------------------------